Voor:
Ballast Nedam
www.ballastnedam.nl

Wat:
Advies omgevingsmanagement
Ondersteuning communicatie, presentatie, zichtbaarheid > Lees meer

Voor:
Familie Kloosterman
www.trijntjewiel.nl

Wat:
– Draagvlak- en omgevingsmanagement
– Mediabeleid
– Ontwikkeling huisstijl
– Digitale nieuwsbrieven > Lees meer

Voor:
Gemeenteraad Opsterland
www.opsterland.nl

Wat:
Gespreksleiding

> Lees meer


Voor:
Gemeente Weststellingwerf   www.lindewijk.nl

Wat:
– Promotie
– Advisering omgevingsmanagement
– Vernieuwing huisstijl
– Content en vormgeving website
– Digitale nieuwsbrieven
– Mediabeleid
> Lees meer

Voor:
Ministerie VROM e.a.
www.sbr.nl

Wat:
Dagvoorzitter en ondersteuning & advisering tijdens voorbereiding
> Lees meer

Voor:
Nationaal Park De Alde Feanen
www.dealdefeanen.nl

Wat:
Vormgeving & opmaak, redactionele ondersteuning en coordinatie drukwerk nieuwsbrief

 

> Lees meer

Voor:
Provincie Fryslan en Wetterskip Fryslan
www.wetterskipfryslan.nl

Wat:
Advisering en ondersteuning tijdens voorbereiding en dagvoorzitter

> Lees meer

Voor:
Frisia Zout B.V.
www.frisiazout.nl

Wat:
Advisering voor wat betreft ontwikkelen en bewaken van strategische communicatie met  relevante partijen. Mediabeleid en communicatie met omgeving.

> Lees meer