Dagvoorzitter

Voor:
Ministerie VROM e.a.
www.sbr.nl

Wat:
Dagvoorzitter en ondersteuning & advisering tijdens voorbereiding

In opdracht van o.a. Bouwend Nederland, Aedes, BNA, het ministerie van VROM, provincie en gemeenten verzorgde SPIN OFF Communicatie het dagvoorzitterschap van de goed bezochte bijeenkomsten met ondernemers werkzaam in de bouw/architectuur. De informatieve bijeenkomsten die op meerdere plekken in het land worden gehouden staan in het teken van de Wabo, de nieuwe Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Met de Wabo is de vergunningverlening met name voor bedrijfsleven en burgers eenvoudiger geworden.