Voor:
Maatschap Kloosterman cs Hellendoorn

Wat:
Ontwikkelen strategische en draagvlakbevorderende communicatie. Advisering omgevingsmanagement, overleg met politiek en bestuur.

> Lees meer

 Voor:
 www.nationalelandschappen.nl

 Wat:
 Ondersteuning organisatie en
 dagvoorzitter

> Lees meer

Voor:
www.plattelansprojekten.nl

Wat:
advies, gespreksleiding, managen media-attentie

 

> Lees meer

Voor: college burgemeester en wethouders

www.opsterland.nl

Het imago van openbaar bestuur staat voortdurend ter discussie. Een professionele presentatie en omgang met de media zijn daarom van groot belang.
> Lees meer