Nieuwsbrief

Voor:
Nationaal Park De Alde Feanen
www.dealdefeanen.nl

Wat:
Vormgeving & opmaak, redactionele ondersteuning en coordinatie drukwerk nieuwsbrief

 

SPIN OFF Communicatie maakt in nauwe samenwerking met de betrokken partijen de “Nieuwsbrief Alde Feanen”. Onlangs verscheen het voorjaarsnummer dat in een oplage van 10.000 exemplaren in de streek is verspreid. SPIN OFF Communicatie verzorgt de eindredactie, vormgeving en de organisatie van het drukwerk.


 Zie ook  hier