RvS geeft groen licht voor waterlandgoed

Voor:
Familie Kloosterman
www.trijntjewiel.nl

Wat:
– Draagvlak- en omgevingsmanagement
– Mediabeleid
– Ontwikkeling huisstijl
– Digitale nieuwsbrieven

De RvS geeft groen licht voor de aanleg van waterlandgoed Trijntje Wiel in Broek bij Joure (Fr.). De ingediende bezwaren zijn door het hoogste rechtscollege niet ontvankelijk verklaard. Initiatiefnemer Klaas Kloosterman is blij dat hij kan beginnen met de aanleg van het 35 hectare grote natuurgebied met recreatieve mogelijkheden. Naar verwachting zal na de zomervakantie met de inrichting van het terrein worden begonnen. Daarna volgt de bouw van de drie landgoedwoningen. De toekomstige eigenaren van de woningen maken door de aankoop van royale kavels de aanleg van het natuurterrein mogelijk. In ruil hiervoor komen zij in aanmerking voor fiscale faciliteiten.  SPIN OFF Communicatie is sinds 2008 in opdracht van de ontwikkelaar verantwoordelijk voor draagvlak,  omgevingsmanagement en mediabeleid.

Trijntje Wiel in kort bestek
In het hart van het Friese merengebied wordt Natuur- en waterlandgoed Trijntje Wiel gerealiseerd. Het ‘nieuwe’ landgoed omvat 35 hectare natuur en valt onder de Natuurschoonwet. In deze bijzondere natuur is ruimte voor drie exclusieve onder architectuur te bouwen landhuizen/villa’s aan het water. SPIN OFF Communicatie is als adviseur inmiddels vanaf 2007 bij het project betrokken. Het gaat hier met name om communicatie met overheden, politiek, belangenorganisaties, media en om omgevingsmanagement. Om alle relaties ook de komende tijd op de hoogte te houden maakt SPIN OFF Communicatie digitale nieuwsbrieven die aan belangstellenden worden gezonden.