Gebiedscommunicatie ten behoeve van nieuwbouwwijk


Voor:
Gemeente Weststellingwerf   www.lindewijk.nl

Wat:
– Promotie
– Advisering omgevingsmanagement
– Vernieuwing huisstijl
– Content en vormgeving website
– Digitale nieuwsbrieven
– Mediabeleid

De verkoop van nieuwe woningen en kavels staat op een laag pitje. Des te meer is het zaak zichtbaar te zijn en te blijven. Zowel bij de bewoners van een nieuwbouwwijk in wording als naar buiten. SPIN OFF Communicatie verzorgt in opdracht van de gemeente Weststellingwerf de communicatie richting bewoners, externe belanghebbenden, media en andere relaties en managet hiermee dat de Lindewijk in Wolvega ondanks de getemporiseerde ontwikkeling positief in beeld blijft. Daarnaast zet SPIN OFF Communicatie op een slimme en budgettair verantwoorde wijze gebiedscommunicatie in. Instrumenten hier zijn onder meer free publicity, meeliften op publicitair interessante initiatieven en opportunistisch adverteren: in voorkomende gevallen wordt tegen zeer gereduceerd tarief geadverteerd. Deze aanpak resulteert in blijvende exposure tegen geringe kosten.