Organisatie en gespreksleiding

Voor:
Provincie Fryslan en Wetterskip Fryslan
www.wetterskipfryslan.nl

Wat:
Advisering en ondersteuning tijdens voorbereiding en dagvoorzitter

Het Friese veenweidegebied klinkt in. De bodem daalt, met alle gevolgen van dien. Provincie en waterschap hebben de afgelopen jaren proeven genomen met een hoger peilbeheer. De uitkomsten van deze proeven zijn tijdens een symposium in het Abe Lenstrastadion gedeeld met betrokkenen en belangstellenden. SPIN OFF Communicatie ondersteunde de organisatie bij de voorbereiding en verzorgde het dagvoorzitterschap.

Zie ook:  info fryslan leeft met water