Nieuw beleid

Wij helpen als u moet overtuigen. Bij de reorganisatie van uw bedrijf, of beleid waar nog weinig draagvlak voor is. Als u een nieuw product in de markt wilt zetten, of misschien een heel nieuw bedrijf of nieuwe activiteit.  En als er gefuseerd of gereorganiseerd gaat worden en bedrijfsonderdelen of afdelingen verplaatst of gesloten gaan worden. Juist dan is communiceren met uw personeel, uw relaties, vakbonden, de pers en het publiek van groot belang.

U wilt zichtbaar maken, een discussie op gang brengen of informatie uitwisselen. Een visie delen. Uw product promoten. Doelen bereiken. SPIN OFF weet wat u wilt communiceren en bereiken en handelt hier naar. Wij helpen u met de organisatie en zorgen er voor, dat niemand uw doel uit het oog verliest.

‘Moeilijke’ communicatie:

Opdrachtgevers weten ons vaak te vinden als het gaat om uitdagende thema’s. Om onderwerpen die gevoelig liggen, om communicatie met en tussen partijen met zeer uiteenlopende belangen en opvattingen. Of om nieuw beleid waar nog weinig draagvlak voor is.

SPIN OFF communicatie bedenkt, organiseert en (bege)leidt o.a.

– open dagen en evenementen – symposia en conferenties – workshops – perscontacten – excursies – openingshandelingen – ronde tafelgesprekken

Voor onder meer:

Eelerwoude, A7Landstad Zone, Nationale Landschappen, Provinsje Fryslan, Ministerie Infra en Milieu, Plattelansprojekten, gemeenten, Wetterskip Fryslan, Frisia Zout BV, Rinzema van der Vliet BV.

*

Recensie

Case: stimuleren brede samenwerking nieuw handhavingsbeleid

“In bijeenkomsten over kwaliteit en structuur moet de organisatie van de bijeenkomst professioneel en goed zijn. Daarom is gekozen is voor SPIN OFF Communicatie en Henk Feitsma. Wij weten hoe hij de aanwezigen kan prikkelen en stimuleren om met elkaar in gesprek te zijn. Hij weet daarbij een gemoedelijke sfeer te creëren, waardoor de aanwezigen heel open zijn in hun inbreng. Bij de interactie met de zaal let hij nadrukkelijk op een evenwichtige inbreng van een ieder. Dit komt het eindresultaat zeer ten goede. Ook als het ‘kwartje’ valt bij de aanwezigen, weet hij daarop fabuleus in te spelen en mee te bewegen. Het resultaat mag er zijn. De aanwezigen hebben oog voor de ontwikkelingen, onderkennen de problematiek en hebben ook de intentie om samen tot een goede oplossing te komen. Daarmee kunnen wij makkelijker de volgende stap maken in het bestuurlijk gevoelige proces, dat gericht is op het verbeteren van de uitvoeringsstructuur. Bijkomend voordeel is, dat de gezamenlijke voorbereiding heel efficiënt verloopt en opdrachtgever en opdrachtnemer snel tot de kern doordringen.”

T.Raap                                                                                                                                                  secretaris Fries Handhavingsoverleg www.fryslan.nl