Persbeleid

Leidend zijn, niet lijdend.
Met een actief persbeleid managet u positieve aandacht in de media. U hebt grip op de media, ook als media-aandacht ongelegen komt. Samen met u en uw organisatie formuleren we uw persbeleid en verankeren dit in uw organisatie.

Free publicity
SPIN OFF Communicatie heeft zijn roots in de journalistiek. Is dit een voordeel? Veel opdrachtgevers hebben gemerkt van wel. Wij weten hoe de hazen in de media lopen, hoe de pers te benaderen, wat nieuws(w)aardig is en hoe zaken nieuwswaardig gemaakt kunnen worden. Dit levert onze opdrachtgevers indien gewenst nogal eens extra free publicity op. Ze bereiken op een sympathieke manier hun doelgroep.

Ongewenste media-aandacht?
Of willen de media een item over u of uw organisatie en komt dit ‘eventjes’ slecht uit? Klagen en niks doen helpt niet. Wat wel helpt, is samen met ons bepalen wat u in uw specifieke situatie kunt en moet doen. En wat niet.

Uw boodschap versterken
Onze journalistieke achtergrond houdt in, dat we goed kunnen luisteren. Naar u als opdrachtgever. We versterken de essentie. En we kunnen ons sterk inleven in uw doelgroep, zodat we telkens de juiste toon weten te zetten en de juiste snaar raken. U bereikt meer.

Mediatraining
Persbeleid op papier is prima, zeker in combinatie met een praktische mediatraining. Voor leidinggevenden en ook uw communicatieteam.

Resultaat
Gemiddeld dertig tot veertig keer per jaar haalt een artikel/persbericht/interview dat door SPIN OFF Communicatie is geproduceerd de media. Uw verhaal bereikt lezers en kijkers en dus ook uw doelgroep als neutraal nieuws. SPIN OFF Communicatie weet dit te bereiken door altijd het genuanceerde en niet het gekleurde verhaal richting media te communiceren.

Producten
Formuleren persbeleid‚ Organiseren perscontact / persconferentie‚ Leiden persconferentie‚ Maken en verzenden persberichten, Workshop journalistiek denken‚ Mediatraining.

SPIN OFF Communicatie ontwikkelt (en voert uit) persbeleid voor o.a.:
Overheden, organisaties, bedrijfsleven, o.a. provincie Fryslan, gemeenten, Investeringsmaatschappij Rinzema van der Vliet, Frisia Zout BV,Waterlandgoed Trijntjewiel, Landgoed Hellendoorn, Ballast Nedam.