Inspiratiefestival

De Stichting Doarpswurk in Raerd organiseerde najaar 2011 een inspiratiefestival voor verenigingen van plaatselijk belang, dorpshuizen en andere organisaties. Deskundigen als Willem Foorthuis, hoogleraar regionale transitie aan de RUG, hielden de aanwezigen een boeiend toekomstperspectief voor, reikten handvatten aan en inspireerden om gezamenlijk aan de slag te gaan met onder andere het bevorderen van de leefbaarheid in de Friese dorpen. Henk Feitsma was dagvoorzitter. SPIN OFF Communicatie maakte samen met www.jaapruurd.com de video die organisaties moet inspireren de handen uit de mouwen te steken.

Inspiratiefestival op Youtube