Waterlandgoed in progress

Waterlandgoed Trijntje Wiel in het Friese merengebied charmeert kijkers … en kopers. Dit voorjaar wordt gestart met de bouw  van de eerste watervilla ontworpen door architect Eerde Schippers van Inbo architecten in Heerenveen. Het landgoed en de natuur rondom met een totale grond-en wateropvlakte van 35 hectare is aangelegd. Grasland heeft plaats gemaakt voor ‘ouderwets’  natuurland en waterpartijen. Ook zijn recreatiepaden aangelegd.  In totaal zullen hier drie watervilla’s worden gebouwd. SPIN OFF Communicatie organiseert de positieve zichtbaarheid van Trijntje Wiel als aantrekkelijke en uitzonderlijke woonmogelijkheid. SPIN OFF Communicatie was als omgevingsmanager en adviseur eerder betrokken bij de voorbereidingsfase en de (politieke) besluitvormingsfase.
www.trijntjewiel.nlBegeleiding bestuurlijk overleg gemeenten

Keuzes maken en maatschappelijk relevante zaken zo verantwoord mogelijk ‘overeind’ houden is anno 2013 de uitdaging waarvoor gemeenten zch zien gesteld. Zeven gemeenten buigen zich over het bibliotheekwerk in Noordwest Friesland. SPIN OFF Communicatie begeleidt het bestuurlijk overleg als onafhankelijke voorzitter en biedt ondersteuning wat betreft  de communicatie.Voortgang bouw sluis Stavoren

Voor provincie Fryslan filmt SPIN OFF Communicatie de voortgang van de bouw van de sluis Stavoren. Bijzonder is dat het ‘ruwe’ beeldmateriaal deels door medewerkers van Ballast Nedam wordt aangeleverd en door SPIN OFF Communicatie wordt gemonteerd. De medewerkers ontvingen voorafgaande aan het filmen filmapparatuur en instructies van SPIN OFF Communicatie en www.jaapruurd.com.

Naast filmproductie is SPIN OFF Communicatie adviseur voor Ballast Nedam wat betreft omgevingsmanagement. Samen met de collega’s van GHO in Leeuwarden is SPIN OFF Communicatie ook verantwoordelijk voor de organisatie van de onlangs gehouden starthandeling en de openingshandeling van de sluis.Start werkzaamheden ‘groene’ sluis Stavoren

De Johan Frisosluis in Stavoren wordt uitgebreid met een groene ‘natuurlijke’ sluis. In opdracht van de provincie Fryslân en De Friese Meren is aannemer Ballast Nedam samen met haar partners begonnen met de werkzaamheden. Het groene sluiscomplex zal inclusief het Informatiecentrum dat ‘in’ de sluis wordt gerealiseerd in mei 2013 in gebruik kunnen worden genomen. De wachttijden voor deze populaire ‘poort naar Fryslân’ zullen dan substantieel afnemen.

Naast advisering op het gebied van onder andere omgevingsmanagement doet SPIN OFF Communicatie in samenwerking met www.jaapruurd.com verslag van de voortgang van de bouw. Bijzonder is dat de filmpoeg deels bestaat uit medewerkers van Ballast Nedam die op de locatie aanwezig zijn. Zij hebben vooraf camera-instructie ontvangen en oefenopnamen gemaakt onder leiding van filmer/fotograaf Jaap Ruurd Feitsma.

Hieronder videoverslag nummer 1.Inspiratiefestival

De Stichting Doarpswurk in Raerd organiseerde najaar 2011 een inspiratiefestival voor verenigingen van plaatselijk belang, dorpshuizen en andere organisaties. Deskundigen als Willem Foorthuis, hoogleraar regionale transitie aan de RUG, hielden de aanwezigen een boeiend toekomstperspectief voor, reikten handvatten aan en inspireerden om gezamenlijk aan de slag te gaan met onder andere het bevorderen van de leefbaarheid in de Friese dorpen. Henk Feitsma was dagvoorzitter. SPIN OFF Communicatie maakte samen met www.jaapruurd.com de video die organisaties moet inspireren de handen uit de mouwen te steken.

Inspiratiefestival op Youtube