Draagvlakmanagement voor win-win landbouw en natuur

 

Voor:
Maatschap Kloosterman cs Hellendoorn

Wat:
Ontwikkelen strategische en draagvlakbevorderende communicatie. Advisering omgevingsmanagement, overleg met politiek en bestuur.

De officiele opening en de twee open dagen van de moderne melkstal van de Maatschap Kloosterman in Hellendoorn trokken ruim vierduizend belangstellende bezoekers. Het is de voorlopige afsluiting van een jaren durend proces waarbij ook natuur en recreatie garen spinnen. De maatschap kan op de nieuwe locatie in het landbouwontwikkelingsgebied 500 koeien melken. Op de ‘oude’ locatie wordt jongvee ingezet voor extensieve begrazing. Hier investeren diverse partijen waaronder overheden en waterschap in meer natuur en recreatief medegebruik. Op de oude locatie is ook ruimte voor de ontwikkeling van landgoedwonen.
SPIN OFF Communicatie ontwikkelde het strategische en draagvlakbevorderende communicatiebeleid met de vele betrokken partijen zoals overheden, politiek, belangenorganisaties, omwonenden en media. De praktische uitvoering van dit beleid werd onder regie van SPIN OFF Communicatie gedaan door adviseurs van Eelerwoude.

 

– Luister ook naar de bijdrage van RTV-OOST
– Lees het artikel in Vee & Gewas van 21 augustus (4,2MB)