Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor:
www.plattelansprojekten.nl

Wat:
advies, gespreksleiding, managen media-attentie

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is geen abstract thema maar een voor iedere organisatie haalbare ambitie. Dit was de breed gedragen conclusie onder zo’n zeventig vertegenwoordigers van bedrijfsleven en organisaties na afloop van de door Plattelansprojekten ZO Fryslan en A7-zone Landstad Fryslan georganiseerde bijeenkomst in Drachten. De bijeenkomst leverde de deelnemers het inzicht op, dat mvo in vele gevallen eenvoudig bereikbaar is en dat de revenuen dikwijls groter zijn dan de inspanningen. SPIN OFF Communicatie ondersteunde de opdrachtgever in de organisatie en in het bereiken van de media. Namens de organisaties was Henk Feitsma gastheer.