Vergadertraining

Overleg moet. Overleg is goed, maar te vaak neemt het te veel tijd, levert het te weinig op en soms is ook de sfeer niet echt je dat …

Kan het ook anders? Natuurlijk kan dit!

In de training/workshop brengen we uw praktijksituatie, onze jarenlange ervaring en relevante theorie samen in een compact en succesvol programma. Al na een dagdeel boekt u winst en komt de motivatie om het beter te doen als vanzelf. U ontdekt de kracht van een goede voorbereiding, een duidelijke structuur, hoe er gedisciplineerd kan worden vergaderd en hoe u en anderen er plezier in gaan hebben.

De toonzetting van de training/workshop is altijd harmonieus en motiverend. U wilt een kwaliteitsslag maken, professioneler vergaderen en meer rendement uit uw bijeenkomsten of werkoverleg halen. U zult merken, dat onze aanpak de juiste route is naar het optimaliseren van uw vergaderingen.

De vergadertraining is zinvol voor iedereen die met enige regelmaat in zijn/haar dagelijkse werkzaamheden een vergadering moeten leiden of hieraan deelneemt.
– managementteams, directieteams, fracties en gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders, raden van commissarissen, projectgroepen et cetera.

Wat leert u?

U ervaart de winst van een goede voorbereiding, u communiceert helder en duidelijk. U leert wat actief luisteren is en u bent in staat uw boodschap duidelijk over te brengen. U werkt samen met anderen gestructureerd naar een doel.

Aanpak

Desgewenst observeren wij vooraf tijdens een of meerdere van uw vergadering(en). In de training/workshop van twee dagdelen hierna delen we met u onze bevindingen gecombineerd met spiegelen, oefeningen, discussies, rollenspel en (weinig) theorie. Er wordt gewerkt in een groep tot maximaal twaalf deelnemers. U brengt het geleerde vervolgens direct in praktijk. Enkele weken hierna evalueren en bespreken we uw ervaringen. Deze sessie duurt een dagdeel.

Opties

De trainingen worden naar wens met of zonder camerabegeleiding aangeboden. 

Resultaat

Uw vergaderingen worden door de deelnemers ervaren als plezieriger, efficiënt, helder en belangrijk. Uw organisatie wint aan daadkracht, uw vergaderkosten worden gereduceerd. Als voorzitter van de vergadering voelt u zich comfortabeler en beter in staat de vergadering te leiden.

De trainers

De trainers zijn ervaringsdeskundigen die met succes jarenlang vergaderingen hebben geleid en leiden en die over uitstekende communicatieve en didactische vaardigheden beschikken.

Meer weten? Mail francien@spinoffcommunicatie.nl