Professioneel voorzitterschap

De voorzitter is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het debat, de discussie en de uitkomst van de bijeenkomst. Hij geeft deelnemers ruimte  voor de dialoog en stuurt aan op een heldere en efficiente bijeenkomst waarin de deelnemers aan de vergadering respect tonen voor elkaar.

Doelgroep

De coaching is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren voorzitters die hechten aan heldere en overtuigende communicatie en die zich concrete vaardigheden eigen willen maken en verder willen ontwikkelen om optimaal op te kunnen treden als voorzitter of gespreksleider tijdens een vergadering of een andersoortige interactieve bijeenkomst.

Aanpak

Bij voorkeur en indien mogelijk observeert de trainer u in uw praktijksituatie als voorzitter van of deelnemer aan vergaderingen.  Vervolgens wordt samen met u een programma op maat gemaakt, toegesneden op de uiteindelijke hulpvraag en het einddoel van de deelnemer.

Resutaat

Na afloop van de training heeft u de beschikking over concrete en praktische handvatten die u in staat stellen vergaderingen en bijeenkomst professioneel te leiden. Als voorzitter wordt u gezien als degene die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het welslagen van de bijeenkomst en het halen van doelstellingen.

De trainer

Henk Feitsma van SPIN OFF Communicatie heeft deze trainingen de afgelopen jaren onder meer gegeven aan leden van raden van commissarissen, leden van directieteams, bestuurders in de non-profitsector en leden van managementteams.

Vacature

SPIN OFF Communicatie zoekt voor de coaching een ervaringsdeskundige die beschikt over senioriteit, didactische kwaliteiten en humor.