Start aanleg Waterlandgoed

De aanleg van Waterlandgoed Trijntje Wiel bij Broek/Joure (Fr.) is een feit. Commissaris van de Koningin de heer J.A. Jorritsma gaf  samen met de ontwikkelaars Jaqcueline en Klaas Kloosterman het startsein voor de inrichting van het 35 hectare grote waterlandgoed. In zijn speech zei de heer Jorritsma niet uit te sluiten dat het landgoed met de drie moderne villa’s aan het water ooit eens op de werelderfgoedlijst zullen prijken. Onder grote publieke belangstelling van onder andere Tweede Kamerlid Luts Jacobi, collegeleden van de gemeente Skarsterlan, raadsleden, medewerkers van provincie en gemeente, relaties, vrienden en bekenden werd de start gevierd. Het komende jaar worden waterpartijen, natuur, weidegrond en recreatieve paden aangelegd. Daarna zullen drie  moderne watervilla’s worden gerealiseerd. Landschapsarchitect Els van der Laan en architect Eerde Schippers tekenden voor het ontwerp van het landgoed en de villa’s.
SPIN OFF Comunicatie is vanaf 2008 als omgevingsmanager en marketingadviseur bij Trijntje Wiel betrokken.

Bekijk de reportage van Omrop Fryslan hierOndersteuning Lokaal Initiatief

Als dorp samen zonnecollectoren bouwen, een dorpstuinderij met groente en fruit runnen en cranberries telen om de lokale economie te bevorderen. Ze doen het in Makkinga (Fr.). Samen met de Stichting Lokaal Initiatief Makkinga – SLIM – zijn inwoners van Makkinga (Fr.) bewust bezig met energie en de eigen leefomgeving. SPIN OFF Communicatie produceerde in samenwerking met filmbedrijf www.jaapruurd.com de video die onder andere door de gemeente Ooststellingwerf en Netwerk Duurzame Dorpen zal worden gebruikt om ook andere dorpen te stimuleren
samen duurzaam bezig te gaan.

 Nieuwe groene sluis in Stavoren

Stavoren en de watersportsector zijn blij met de nieuwe groene sluis die Ballast Nedam in Stavoren gaat aanleggen. Directeur Jack v.d. Berg van recreatieschap De Marrekrite is ‘aangenaam verrast’ door de groene en gebruikersvriendelijke oplossing van Ballast Nedam. Voorzitster Geeske Visser van Stavers Belang ziet ‘een lang gekoesterde wens in vervulling gaan’. Op haar initiatief kreeg het plan dat Ballast Nedam heeft gemaakt met onder andere Tromp Partners Architecten en Interra in Joure tijdens de presentatie op 19 mei een hartelijke ovatie . SPIN OFF Communicatie is verantwoordelijk voor het inrichten van het omgevingsmanagement en ondersteuning op het gebied van presentatie en zichtbaarheid.

Ballast Nedam is door een deskundige jury uitgeroepen als winnaar van de prijsvraag, die de provincie uitschreef. Bouwers en ontwerpers werd gevraagd met creatieve en duurzame oplossingen te komen voor het capaciteitsprobleem van de huidige Johan Frisosluis. Al jaren is in het zomerseizoen sprake van lange wachttijden voor de pleziervaart. Watersporters laten Stavoren daarom in toenemende mate links liggen.

Het plan voorziet ook in een informatiecentrum in de nieuwe groene kolk. Vanuit de kolk hebben watersporters direct zicht op het infocentrum dat op waterniveau is gesitueerd. Bezoekers van het centrum beleven de watersport en de bewegingen in de sluis van zeer dichtbij. Over de nadere invulling van het centrum zal de komende tijd worden overlegd. Duidelijk is dat het centrum informatie zal bieden over het gastvrije Fryslân en Het Friese Merenproject. Provinciale Staten nemen 15 juni aanstaande een besluit.